Danske fonde vilde med prisuddelinger

Fondspriser kan både hædre og tilskynde, men også sætte scenen og skabe opmærk­som­hed om fonden og dens formål på en helt anden måde end nor­mal fonds­drift. Blandt and­et derfor er pri­serne populære, fortæller Elsass Fonden, Otto Møn­steds Fond og Beckett-Fonden, som inden for de seneste år har ind­stiftet nye fonds­priser.

Lauritzen-Prisen 2019 (foto: Lauritzen Fonden) Dan­marks æld­ste sku­e­spil­pris Lauritzen-pri­sen blev ud­delt…