Nordea-fonden skærper sin strategi

Nordea-fonden skær­per nu sit strate­giske fokus for de næste tre år. Her vil fonden især støtte projekter om en god start på livet og aktivi­teter i det fri, og fra 2019-2021 for­ven­ter fonden at uddele 1,5 mia. kr. til pro­jekter inden for de to områder. Ud­vik­lings­me­to­den for den nye strategi er drevet af efter­spørg­sel, forklarer adm. direktør Henrik Leh­mann Andersen.

Henrik Lehmann Andersen "Det hand­ler ik­ke om at la­ve sto­re for­kro­me­de ana­ly­ser af…