Videnscenter klar med jobprofil til ny chef

Bestyrelsen i Fondenes Videnscenter tager nu fat på arbejdet med at finde den rigtige sekretariatschef, som kan tage ansvar for at realisere centrets formål i praksis.

De 34 stiftende fonde og filantropiske foreninger, som i december stiftede Fondenes Vi­dens­center har indledt jagten efter en sekretariatschef til at etablere og lede centrets sekretariat.

Sekretariatschefen skal drive centrets arbejde med at styrke videndeling og samarbejde mel­lem medlemmerne. Derudover skal chefen stå for opgaven med at øge kendskabet til fondenes rammevilkår og betydningen af deres filantropiske aktiviteter i samfundet.

”Der venter således den kommende sekretariatschef en kompleks og udfordrende kom­mu­ni­ka­tions­faglig og strategisk opgave. Sekretariatschefen forventes ambitiøst og effektivt at ud­vik­le centerets virke sammen med nogle få medarbejdere med fokus på formål, høj kvalitet og respekt for medlemmernes forskellighed,” står det i jobopslaget.