Videnscenter vil sætte Danmark på europæisk fondskort

Den danske fondssektor står udenfor det europæiske fondsfællesskab. Men med stif­tel­sen af Fondenes Videns­center forventer bestyrelsen, at foreningen bliver medlem af den pan­europæiske paraply­organisation for nationale fondsforeninger, DAFNE.

Danmarks og DAFNE DAFNE er pa­raply­or­ga­ni­sa­tion for fonds­for­e­nin­ger. Dan­mark,…