Branchen i tal

Danmarks Fondes opgørelser og talanalyser bliver løbende samlet og opdateret på denne side.

Danmarks Statistik

Fondene får mere tid til statistisk indberetning

Danmarks Statistik udskyder offentliggørelsen af fondsstatistikken for 2017 med fem måneder. Den første officielle statistik over fondenes uddelinger blev skabt sidste år på baggrund af 2016-tallene. Efter en evaluering har fondenes direktørnetværk sammen med tre ministerier og sta­ti­stik­myn­dig­he­den besluttet at give fondene mere tid til indberetningerne.
Avisbunke

Fondsejerskab til aviser styrker journalistikken

Befolkningens tillid til nyhedsorganisationer er højere i Danmark end i flere lande vi normalt sammenligner os med. De publicistiske fonde spiller en vigtig rolle i den journalistiske fødekæde og fondsejerskabet til lokale, regionale og nationale aviser er årsag til, at Danmark har et mere pluralistisk mediebillede, forklarer professor i medieledelse, Anker Brink Lund. Også på uddelingssiden bidrager fondene med penge til pressemæssige formål og til styrkelse af den offentlige debat.
Stiftere

Se listen: Disse brancher skaber flest fondsdonationer

Hvor stammer de almennyttige og velgørende fonds­penge egentlig fra? Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har gennemgået 100 fonde og undersøgt i hvilke brancher stifterne oprindeligt skabte grund­laget for de godt 38 mia. kr., som fra 2013 til 2016 er uddelt som almen­nyttige bidrag til sam­fundet. Opgørelsen indikerer, at medicinal- og medicoindustriens fonde nu har overtaget fø­rer­trøjen. Finanssektorens fonde uddeler stabilt, og mens de publicistiske fonde fokuserer på lokal og landsdækkende avisdrift, så er land­brugs­sek­to­ren næsten fraværende i fonds­billedet.
Flere ansatte i fondsverdenen

Flere ansatte i fondsverdenen

På ét år er antallet af medarbejdere i den filantropiske fondsbranche steget med 12 pct. Det viser Nyhedsbrevet Danmarks Fondes opgørelse over antallet af ansatte i 60 fondssekretariater. Fondene bruger i stigende grad headhuntere til at rekruttere topledere og nøglemedarbejdere fra både det offentlige og private erhvervsliv. Job i fondsverdenen er blevet attraktivt for folk med stærke karrierer bag sig, vurderer rekrutteringsspecialister.

Kirke og religion har ubetydelig plads i dansk fondsverden

I USA blev der sidste år givet 123 mia. dollars til religiøse formål fra flere filantropiske kilder. I den danske fondsverden derimod, er filantropiske donationer til kirkelige og religiøse formål stort set ikke eksisterende, viser tal fra Danmarks Statistik. ”Man kan spørge, hvorfor nogle af de større fonde ikke er født med en tydeligere indikation af, at man støtter religiøse formål?” siger chefredaktør og adm. direktør på Kristeligt Dagblad, Erik Bjerager.
Kløver

Stor variation i bevillingsprocenter

Stadig flere fonde oplyser antallet af ansøgninger og bevillinger. Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har opgjort bevillingsprocenterne i 25 små, mellemstore og store fonde de seneste fire år. Heriblandt flere lokale og en enkelt globalt arbejdende fond. Mens niveau og udvikling fortæller hver fonds unikke historie, så ligger den samlede bevillingsandel stabilt på en tredjedel af ansøgningerne.
85 procent

85 pct. af alle donationer kommer fra de små og mellemstore fonde

Mens den danske fondselite uddeler langt hovedparten af donationskronerne i Danmark, så er det til gengæld den meget omfangsrige bredde i fondsbranchen, der antalsmæssigt udsteder flest bevillinger til modtagerne. Sidste år stod de små og mellemstore fonde for 85 procent af det samlede antal fondsbevillinger. Det viser Nyhedsbrevet Danmarks Fondes gennemgang af bevillingsantallene fra 2016.
Ansøgere trækker mod den papirløse fondsverden

Måling: Ansøgere trækker mod den papirløse fondsverden

Flertallet af brugerne på landets største fondsdatabase, fonde.dk, søger fondene via digitale ansøgningssystemer. Det gamle papirbrev lever stadig i fondsverdenen, men blandt de større fonde er det kun A.P. Møller Fonden, der klamrer sig til fortiden.
Fonde udbetalte 10,8 mia. kr. i 2016

Ny officiel statistik: fonde udbetalte 10,8 mia. kr. i 2016

Sidste år udbetalte landets filantropiske fonde og foreninger 10,8 mia. kr. Halvdelen af pengene gik til videnskabelige og kulturelle formål, mens natur- og miljøprojekter fik 531 mio. kr. Fondene gav knap 7 pct. af uddelingerne til at løse verdens internationale sult- og migrationsproblemer under kategorien ’internationale humanitære formål’. Det viser den første officielle statistik over fondenes uddelinger fra Danmarks Statistik.
Allendelille Fredskov

Naturfondene spreder natur til folket – og til landbruget

Fire naturfonde ejer og driver cirka 50 naturarealer rundt om i landet. Og fondene plan­lægger at opkøbe flere arealer for at beskytte natur og truet dyreliv. Samtidig gør fondene naturoplevelser tilgængelige for offentligheden. Landbrugets organisation er positiv overfor fondenes indsatser. ”Men landmænd bør overveje konsekvenserne, når de sælger fra til naturfonde. For ny natur kan kaste restriktioner af sig,” siger chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, Karen Post.
Tilfredshedsundersøgelse 2017

Modtagere: Afrapportering bruges til kontrol, ikke til effektmåling

Det er ikke for at måle effekten af uddelingerne, at fondene stiller krav om afrapportering. Fondene bruger tilbagemeldingerne til at kontrollere, om pengene er brugt til det, som var formålet med bevillingerne. Det vurderer flertallet af bevillingsmodtagerne i en tilfredshedsmåling, som nyhedsbrevet Danmarks Fonde har gennemført blandt brugerne af landets største online database over uddelende fonde, fonde.dk.
Tilfredshedsundersøgelse 2017

Måling: Ansøgere er godt tilfredse med fondenes vejledning

Ansøgere af fondsmidler føler sig generelt godt informeret om uddelingskriterier på fondenes hjemmesider. Og flertallet af ansøgerne oplever det tilmed let at komme i person­lig kontakt med en fondsmedarbejder. Det viser en tilfredshedsmåling, som nyheds­brevet Danmarks Fonde har gennemført blandt brugerne af landets største online database over uddelende fonde, fonde.dk
1360 erhvervsdrivende fonde

Danmarks 1360 erhvervsfonde har egenkapital for 377 milliarder kr.

Erhvervsdrivende fonde registreret hos Erhvervsstyrelsen pr. 1. januar 2017   Download hele listen som pdf på Erhversstyrelsens...

Støvede medarbejderfonde er populære i danske industri­virksomheder

Mange medarbejderfonde har hundrede år på bagen, men de er den dag i dag enormt populære blandt medarbejderne, lyder det fra en række af Danmarks største virksomheder. Fondene gemmer på ikke så lidt penge, da 24 medarbejderfonde ligger inde med en kapital på 500 mio. kr., hvor afkastet venter på at blive delt ud til uddannelses­mæssige, sociale og andre velgørende formål.
8 milliarder

600 fondsansatte står bag uddelinger for 8 mia. kr.

Godt 600 ansatte og 270 bestyrelsesmedlemmer står bag uddelingerne i de 41 mest uddelende fonde og filantropiske foreninger i Danmark. Det viser nyhedsbrevet Danmarks Fondes opgørelse over ansatte, bestyrelsesmedlemmer og repræsentantskabsmedlemmer i de fonde og foreninger, som sidste år havde et almennyttigt uddelingsniveau på minimum 20 mio. kr.
Danmarks Indsamling

Danmarks Indsamling – fondes bidrag 2015-17

Fondenes opbakning til Danmarks Indsamling fortsætter med at stige. I år støttede 21 fonde og fondslignende foreninger indsamlingen. Med Ole Kirks Fonds rekordstore bidrag udgør fondes andel knap 15 procent af det indsamlede beløb, viser nyhedsbrevet Danmarks Fondes opgørelse.
Nyt Naturhistorisk Museum (Illustration: Lundgaard & Tranberg Arkitekter

100 fondsprojekter giver 3,3 mia. til det offentlige

Nyhedsbrevet Danmarks Fondes opgørelse over aktuelle fondsprojekter til den offentlige sektor dækker 100 projekter, som...
Danmarks Indsamling

Danmarks Indsamling – fondes bidrag 2015 og 2016

Danske uddelende fonde trækker en stor del af læsset, når hele Danmark hvert år samler penge ind til udviklingsprojekter i fattige lande. I 2016 steg fondenes bidrag fra 9 til 12 pct. af det samlede beløb, viser nyhedsbrevet Danmarks Fondes nye opgørelse.
Bevillingsprocenter

Bevillingsprocenter 2013-2015

Godt 7.000 ansøgere fik sidste år penge fra 14 store og mellemstore fonde, som tilsammen uddelte for 1,8 mia. kr. Det viser en opgørelse, som Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har lavet over antallet af ansøgninger, afslag og uddelinger fra fondene. Fondene i opgørelsen modtog i alt 21.495 ansøgninger og uddelte samlet set til 35 procent af ansøgerne. Stor spredning i bevillingsprocenterne afspejler blandt andet fondenes strategiske placering mellem ansøgningsdrevet filantropi og uddeling til fondsdrevne projekter og samarbejder.
Uddelinger 2015

Danske fondes uddelinger i 2015

Sidste år uddelte fondsbranchen over 8,6 milliarder kr. Det viser nyhedsbrevet Danmarks Fondes opgørelse af 141 fondes uddelinger i 2015.

Bladfondenes donationer i vækst

(mio. kr.)

Ejerskab – i landets største bladfonde

En oversigt over ejerskabet i landets største bladfonde, herunder Bornholms Tidendes Fond, Den Fynske Bladfond, Politiken-Fonden, Aalborg Stiftstidendes Fond, Jyllands-Postens Fond, Aarhus Stiftstidendes Fond og Kristeligt Dagblads Fond.
Stor forskel på prisen for en uddelingskrone

Omkostninger pr. uddelingskrone

Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har gennemgået udgifterne til administration i et udsnit på 26 fonde og foreninger med meget forskellige sekretariatsfunktioner og filantropiske arbejdsmetoder. Omkostningsprocenterne svinger fra under 1 pct. til over 100 pct. af uddelingerne. I alt kostede det de 26 fonde i opgørelsen 531 mio. kr. at uddele godt 4,6 mia. kr. Det svarer til en gennemsnitlig omkostning på 11 øre per uddelingskrone.
Community Foundation Atlas

Eksempler på community foundations og deres projekter

Eksempler fra Danmark I Danmark har vi ikke haft tradition for community foundations, men der findes enkelte...
Uddød kooperativ finanssektor står bag hver femte donationskrone i Danmark

Finansfilantroper uddeler 2,1 milliarder kr.

Herreløs kapital fra nedlagte sparekasser, kundeejede forsikringsselskaber og kreditforeninger står bag godt 20 procent af fondsbranchens almennyttige uddelinger. Fonde og foreninger, som er stiftet på formuerne fra finansielle kooperative virksomheder, uddelte sidste år 2,1 mia. kr. til almennyttige formål. Det viser Nyhedsbrevet Danmarks Fondes opgørelse over donationerne fra 58 filantropiske pengetanke fra finanssektoren.
Anbefalinger for god fondsledelse

Aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer

Anbefalingen i God Fondsledelse om en aldergrænse for bestyrelsesmedlemmer er blevet kritiseret af flere toneangivende fonde for at være aldersdiskriminerende. Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har gennemgået 86 fondes redegørelser om god fondsledelse, med henblik på at se, hvor mange der følger anbefalingen om en aldersgrænse. Det gør langt størstedelen, og langt de fleste af dem er født med bestemmelsen indskrevet i fundatsen.
Reklamebil for Fyns Stiftstidende (1954)

Uddelinger fra bladfonde i vækst

På få år er de almennyttige uddelinger fra landets største bladfonde steget markant. Sidste år uddelte dagbladsejerne godt 24 mio. kr. til støtte for den fri presse og uddannelsesformål. Dermed er bladfondenes støtte til den frie presse, uddannelse og andre samfundsmæssige formål firedoblet på fem år, viser Danmarks Fondes analyse af økonomien i syv af landets største bladfonde.