Kommentar: Transparens er ikke alene God Fondsledelse

Transpa­rens er en hård valuta for moderne fonde. Det var det også på årets Folke­møde. Men folk og fonde taler forbi hinanden, når snakken falder på trans­parens, og fondene peger på deres efter­levelse af Anbefaling­erne for god Fonds­le­del­se. At dømme efter fonds­de­bat­ter­ne i Allinge har anbefaling­erne nemlig ikke klang­bund ret langt uden for fondenes egen verden. Det kan være en tanke værd, når fondene møder deres interessenter.

Folkemødet– folk foran verdensmålsport

A.P. Møl­ler Fon­den delt­og på fol­ke­mø­det. Fon­den, der el­lers har gjort en dyd ud af sin luk­ke­de form for åben­hed,…