Bevica Fonden vil give fremtidens arkitekter tilgængelighed på hjernen

Næste generation af arkitekter skal ikke udtænke særlige løsninger for mennesker med bevægelseshandicap. Derimod skal tilgængelighed for alle være en forudsætning for al arkitektur og design. Bevica Fonden støtter med 4,9 mio. kr. en syvårig partnerskabsaftale med Kunstakademiets Arkitektskole, der skal gøre universelt design og tilgængelighed til en naturlig del af den faglige selvforståelse blandt fremtidens arkitekter og designere.

Bevica Fonden vil give fremtidens arkitekter tilgængelighed på hjernen
Fotograf: Christina Capetillo / Bevica

Til­gæn­ge­lig­hed skal i frem­ti­den ik­ke blot væ­re en ef­tertan­ke el­ler ses som et sær­ligt hen­syn, men skal der­i­mod væ­re…