Danmarks Lærerforening forbereder fondspolitik

Der er brug for en åben, bred og folkelig debat om, hvordan fonde påvirker folke­skolen som samfunds­institu­tion. Det mener Danmarks Lærer­for­ening, og derfor arbejder for­ening­en pt. med forbe­re­del­se af en fonds­po­li­tik, der vil kunne bruges til en bred sam­funds­po­li­tisk debat om fonde i fol­ke­sko­len.

Tung taske "Li­ge nu ser vi sim­pelt­hen for man­ge pro­jek­ter, som ik­ke…