Egmont Fonden øremærker 10 mio. kr. til ordblinde børn og unge

Egmont Fonden sætter i en ny ansøgningsrunde fokus på, hvordan man bedst hjælper og støtter ordblinde børn og unge, som vokser op i udfordrede familier. Fonden forventer at uddele i alt 10 mio. kr. på området.

Ord­blin­de un­ge uden so­ci­a­le res­sour­cer kla­rer sig dår­li­ge­re i sko­len end ord­blin­de un­ge med so­ci­a­le res­sour­cer. Iføl­ge…