Elsass forstærker kommunalt samarbejde og øger uddelingerne

Med afsæt i en ny struktur og et nyt navn udvider Elsass Fonden sit samarbejde med kommuner og hospitaler, og ansætter flere fysio- og ergoterapeuter til at formidle viden om den spastiske sygdom, cerebral parese. Derudover har fonden relanceret sit website med et nyt online ansøgningssystem, der gør det lettere for folk med cerebral parese at søge fonden. Det betyder flere uddelinger.

Lud­vig og Sa­ra El­sass Fond har skif­tet navn og struk­tur og vil nu in­ten­si­ve­re bå­de for­mid­lings­ind­sat­sen og de…