Industriens Fond styrker dansk konkurrenceevne med en kvart milliard i uddelinger

Med en ny strategi og 255,5 mio. kr. i uddelinger i 2018 søger Industriens Fond at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne, mens et svært fjerde kvartal bød på utilfredsstillende økonomiske resultater for fonden.

In­du­stri­ens Fond ud­del­te 255,5 mio. kr til det dan­ske er­hvervs­liv i 2018. Pen­ge­ne gik til at styr­ke dansk er­hvervs­livs…