Otto Mønsteds Fond indgår samarbejde om prisuddelinger

Otto Mønsteds Fond og Manufacturing Academy of Denmark (MADE) indgår samarbejde om to nye priser til unge produktionsforskere og deres banebrydende idéer.

Ot­to Møn­steds Fond og for­e­nin­gen MADE står frem­over bag to pri­ser til un­ge for­ske­re, der har ud­vik­let go­de idéer el­ler…