Dan­ske fon­de kan del­ta­ge me­re i ak­tivt i kam­pen mod den glo­ba­le op­varm­ning, og de kan til­med sik­re sig bed­re af­kast,…