Klimaforslag fra hele verden strømmer ind til KR Foundations nye call

Fondsbranchens klima-hardliner, KR Foundation, tager nu også blødere metoder i brug i indsatsen for at fjerne årsagerne til klimaforandringerne. Med et nyt program og et nyt call støtter fonden projekter, som kan bidrage til at ændre forbruger­adfærd eller skabe nye incitamentsstrukturer. ”Mit indtryk er, at vi med det nye program om bæredygtig adfærd har ramt noget, hvor der virkelig er efterspørgsel efter støtte til at få sat initiativer i gang,” siger bestyrelsesformand Connie Hedegaard.

KR Fo­un­da­tion lan­ce­rer et nyt te­ma i ind­sat­sen mod den glo­ba­le op­varm­ning. Fon­den har i sin før­ste tid haft stort fo­kus…