A.P. Møller Fonden – melodien i det støbte

Interview-stafetten bliver i denne udgave sendt fra Kulturministeriet til Esplanaden, hvor Henrik Tvarnø sidder som direktør for en af landets største fonde. Med afsæt i kultur­mi­nis­ter Mette Bocks spørgsmål forklarer han, hvorfor A.P. Møller Fonden insisterer på at arbejde bottom-up på kulturområdet, og på at ansøgninger skal sendes med almindelig papirpost. Han forklarer, hvorfor han ikke mener, at fonden skal tage for meget initiativ eller være styrende for en bestemt udvikling – og om det vigtigste parameter i deres vur­dering af nye ansøgninger. Henrik Tvarnø sender i det nye år stafetten videre til adm. direktør for Augustinus Fonden, Frank Rechendorff Møller.

Henrik Tvarnø, direktør for A.P. Møller Fonden "Jeg er ik­ke i tvivl om, at kunst og kul­tur kan bi­dra­ge til…