Bikubenfonden giver Årets Reumert videre

En ny organisation bestående af kendte aktører fra kunst- og scenekunstområdet vil i fremtiden føre prisuddelingen videre. Dermed er Årets Reumert ikke længere en del af Bikubenfondens strategi på scenekunstområdet.

Si­den 1998 har Bi­ku­ben­fon­den ud­delt Årets Re­u­mert til de mest be­mær­kel­ses­vær­di­ge sce­ne­kunst­ne­re og stør­ste…