Danmarks Underholdningsorkester ude af eksistenskrisen

Der lød et ramaskrig, da DR i 2014 meddelte, at man ville nedlægge Danmarks Radios Und­er­hold­nings­or­kes­ter. En af de politikere, der kæmpede hårdest for or­kes­trets over­le­vel­se var Lars Barfoed (K). Store fonde og en sær­bevilling på finans­loven reddede i sidste time det, der i dag er blevet til Danmarks Under­holdnings­orkes­ter, som Barfoed nu er be­sty­rel­ses­for­mand for. Danmarks Fonde har talt med ham om skiftet fra statslig insti­tu­tion til privat­drevet virk­somhed.

Adam Fischer og Danmarks Underholdningsorkester Se­ne­re på for­å­ret præ­sen­te­rer Dan­marks…