Fonde repræsenteret i nyt udvalg for kulturstatistik

Repræsentanter fra flere fonde og Fondenes Videnscenter er blandt medlemmerne i et nyt rådgivende udvalg for kulturstatistik. Udvalget er etableret af Kulturministeriet i samarbejde med Danmarks Statistik og skal bidrage til udviklingen af statistik på kulturområdet.

Kulturstatistik
 
Den dan­ske fonds­sek­tor er re­præ­sen­te­ret i Kul­tur­mi­ni­ste­ri­ets og Dan­marks Sta­ti­stiks nye ud­valg, der be­står af…