Fondsejerskab til aviser styrker journalistikken

Befolkningens tillid til nyhedsorganisationer er højere i Danmark end i flere lande vi nor­malt sammenligner os med. De publicistiske fonde spiller en vigtig rolle i den jour­na­lis­tis­ke fødekæde og fondsejerskabet til lokale, regionale og nationale aviser er årsag til, at Danmark har et mere pluralistisk mediebillede, forklarer professor i medie­le­delse, Anker Brink Lund. Også på uddelingssiden bidrager fondene med penge til pressemæssige for­mål og til styrkelse af den offentlige debat.

Avisbunke ”Dan­mark har et me­re plu­ra­li­stisk me­di­eland­skab end de…