Nordea-fonden støttede 1.401 foreninger via Lokalpuljen

Nordea-fonden uddelte sidste år ca. 25 millioner kroner gennem Lokalpuljen, der støtter lokalt forankrede projekter i hele Danmark.

Nordea-fonden: Lokalpuljen

Sund­hed, mo­tion, na­tur og kul­tur. Det er nog­le af te­ma­er­ne for de ak­ti­vi­te­ter og pro­jek­ter, der år­ligt får del i de 25…