Ny analyse fra Fondenes Videnscenter sætter fokus på kulturbevillinger

I 2017 bevilgede fondene i alt 2,2 mia. kr. til kultur­om­rå­det. De offent­lige institu­tioner mod­tog 1 mia. kr. eller 47 pct. af pengene, viser en ny analyse fra Fondenes Videns­center, som sætter fokus på fonde­nes bidrag til kultur­området.

Ser man bort fra de over 10 mia. kr. be­vil­get til forsk­ning i 2017, så går de fle­ste fonds­mid­ler til bl.a. mu­se­er,…