”Statens besparelser på kultur­området svækker sammenhængs­kraften”

Museumsdirektør Poul Erik Tøjner fra Louisiana rejser kritik af statens besparelser på kul­tur­om­rådet og af idéen om at udfase stats­støtte til fordel for fonds­støtte. Han bakkes op af Radikale Venstres kultur­ordfører Zenia Stampe, som kalder besparelserne paradok­sale i en tid, hvor vi er optagede af dansk historie, kultur og identitet. Hun ser desuden en fare for, at de mindre kultur­institutioner bliver trængte i takt med, at de store insti­tu­tioner får flere fondsmidler, bl.a. i forbindelse med nye museums­byggerier.

Calder-terrassen på Louisiana “Der er et økonomisk og et politisk problem ved at udfase...