Augustinus Fonden - gamle instrumenter i unge hænder

Interview-stafetten besøger denne gang en fond med dybe, klassiske rødder. Direktør Frank Rechendorff Møller fortæller om Augustinus Fondens arbejde for at bevare en fæl­les kulturarv - og for at gøre den levende. For eksempel ved at låne gamle mester­in­stru­men­ter til talentfulde unge musikere. Om kunstens og kulturens nytteværdi. Og om spænd­ings­feltet mellem den traditionelle mæcenrolles tilbagetrukne diskretion og tidens krav om legitimering gennem åbenhed og kommunikation. Depechen sendes videre til en mand, som står i spidsen for en større transformationsproces - Jesper Mailind i LEO Fon­det.

Frank Rechendorff Møller “Hvis man gør den sam­funds­mæs­si­ge re­le­vans lig med…