Mens il­drø­de flam­mer slik­ker op ad træ­er­ne i Ama­zo­nas, og grå­bru­ne røg­sky­er sti­ger til vej­rs, strøm­mer det ind med…