Naturfondene spreder natur til folket – og til landbruget

Fire naturfonde ejer og driver cirka 50 naturarealer rundt om i landet. Og fondene plan­lægger at opkøbe flere arealer for at beskytte natur og truet dyreliv. Samtidig gør fonde­ne naturoplevelser tilgængelige for offentligheden. Landbrugets organisation er positiv overfor fondenes indsatser. ”Men landmænd bør overveje konsekvenserne, når de sælger fra til naturfonde. For ny natur kan kaste restriktioner af sig,” siger chefkonsulent i Land­brug & Fødevarer, Karen Post.

Allendelille Fredskov Al­len­de­lil­le Fredskov nord­vest for Ring­s­ted er ejet af…