Plastic Change modtager Bodil Pedersen Fondens natur- og miljøpris

Organisationen modtager Bodil Pedersen Fondens natur- og miljøpris 2016 på 100.000 kr. til støtte for sin indsats mod plastik i havet.

”Pla­stic Chan­ge til­de­les pri­sen for de­res sto­re en­ga­ge­ment og ihær­di­ge ind­sats for op­lys­ning og for­mid­ling om…