Små frivillige foreninger presset af fondes krav

Danske fonde søger i stigende grad samarbejdspartnere i civilsamfundet. Men deres krav til professionelle ansøgninger, dokumentation og evaluering presser de små frivillige so­ciale foreninger, som har svært ved at finde ressourcerne til at leve op til fondenes krav. Center for Frivilligt Socialt Arbejde har udviklet et værktøj, som skal gøre det lettere for fonde at finde frem til og række ud efter relevante samarbejdspartnere på vel­færds­om­rådet.

Laura Auken “Kravene til at søge penge – om det er private eller...