Støvede medarbejderfonde er populære i danske industri­virksomheder

Mange medarbejderfonde har hundrede år på bagen, men de er den dag i dag enormt populære blandt medarbejderne, lyder det fra en række af Danmarks største virksom­he­der. Fondene gemmer på ikke så lidt penge, da 24 medarbejderfonde ligger inde med en kapital på 500 mio. kr., hvor afkastet venter på at blive delt ud til uddannelses­mæs­sige, sociale og andre velgørende formål.

Hvert år hjæl­per Dan­foss Me­d­ar­bej­der­fond fle­re hund­re­de me­d­ar­bej­de­re med alt fra studie­støtte over trans­port til…