Winnie Liljeborg polstrer Liljeborgfonden med 350 mio. kr.

Medstifter af smykke­virksom­heden Pandora, Winnie Liljeborg, lægger yder­ligere 350 mio. kr. af sin private formue i Liljeborg­fonden. På bag­grund af den forøgede grund­kapital ju­ste­rer fonden sine virke­midler i retning af kata­lytisk filantropi.

Winnie Liljeborg, stifter af Liljeborgfonden ”Med etab­le­rin­gen af Lil­je­borg­fon­den har vi sik­ret de…