Velliv Foreningen lancerer kampagne om mental sundhed på de danske arbejdspladser

Med en ny kampagne kaldet ‘Danmarks Mentale Sundheds­dag’ forsøger Velliv Forening­en at sætte mental sund­hed på program­met på de danske arbejds­pladser. Fore­ning­en vil ud­dele op til 10.000 kroner til arrange­menter på 500 danske arbejds­pladser i forbind­else med World Mental Health Day den 10. oktober. Derud­over har fore­ningen et særligt fokus på ngo-bran­chen på Folke­mødet på Born­holm.

Danmarks Mentale Sundhedsdag "Det lang­sig­te­de mål er, at det bli­ver li­ge så na­tur­ligt…