Velliv Foreningen sætter særskilt fokus på ngo-branchen på Folkemødet

På årets folkemøde på Bornholm har Velliv Foreningen blandt andet valgt at fokusere på ngo-branchen. Det sker med arrangementet ‘Sådan stopper vi udbrændthed hos de ngo-ansatte ildsjæle’.

Pro­gram­chef i Vel­liv For­e­nin­gen, Lars Bo Pe­der­sen, for­tæl­ler, at idéen til at hol­de et ar­ran­ge­men­tet spe­ci­fikt om…