På Chri­sti­ans­borg er sko­le­ord­fø­re­re fra he­le det po­li­ti­ske spek­trum eni­ge om, at fon­de­nes sto­re og sti­gen­de in­ter­es­se…