ECTS-godkendt uddannelse skal skabe bedre fundraisere

IBA Erhvervsakademi Kolding etablerer ny meritgivende efteruddannelse, som fund­raising manager. Færre offentlige midler til kultur og sociale formål øger konkurrencen om at opnå fondsstøtte. Derfor uddannes de nye managers til at skabe bedre kvalitet i ansøg­ningerne og holde deres ledelse opdateret om nye finansierings­former og bevægel­ser i fondsverdenen. Selvom flere fonde fokuserer mere på katalytisk filantropi, så er det stadig de private fonde, der uddeler flest midler, siger en af underviserne.

Fundraising Manager

I næ­ste må­ned sæt­ter det før­ste hold kom­men­de fun­dra­i­sing ma­na­gers sig på sko­le­bæn­ken i IBA Er­hvervsa­ka­de­mi…