I Finland er folkeskolens samarbejde med de private fonde underlagt strikse restriktioner

I Finland styrer en trefoldig kombi­nation af lærerens stærke autonomi, en fælles grund­læ­re­plan og en national guide for markeds­føring i skolerne fondenes sam­ar­bejde med folkeskolen.

Svenska Kulturfonden Der er kun et lil­le an­tal pri­va­te fon­de, som yder til­skud…