Bå­de læ­re­re, kom­mu­ner, po­li­ti­ke­re og fon­de har læn­ge ef­ter­lyst et sted at dis­ku­te­re mu­lig­he­der og ud­for­drin­ger med…