PlanBørnefonden matcher fonde til metodeudvikling og partnerskaber

Når man som ngo skal skabe ved­va­ren­de foran­dring og bære­dyg­tige løs­ning­er, kræver det både et lang­sig­tet per­spek­tiv og en kon­struk­tiv dialog med de private fonde. “Det, der er vores opgave som or­ga­ni­sa­tion, er at finde det match, der er mellem en or­ga­ni­sa­tion og fondene – så fon­de­ne ikke finan­sierer noget, der ikke passer til dem,” siger program­direktør Anne Smith Petersen.

PlanBørnefonden og Poul Due Jensens Fond – Togo Plan­Bør­ne­fon­den sam­ar­bej­der med Po­ul Due Jen­sens Fond i…