Unicef vil have fleksible fondsmidler med i ny nødhjælpspulje

I Unicef håber man på at kunne få flere store danske fonde med i en ny type nød­hjælps­pul­je, der vil sikre en langt mere effektiv udnyt­telse af midlerne. I Dansk Flygt­ninge­hjælp har man allerede gode erfaringer med en lignende pulje, der har eksisteret siden 2017. Både Dansk Flygt­ninge­hjælp og Unicef er dog opmærk­som­me på, at u-øre­mær­kede be­vil­linger kan virke skræm­mende for fondene.

Unicef – Mozambique (foto: UNICEF / Wikus de Wet) Mozam­bique den 1. maj 2019: Sund­heds­me­d­ar­bej­de­re fra…