Augustinus Fonden uddeler 60 mio. kr. til nyreforskning

Augustinus Fonden afsætter 20 mio. kr. om året i tre år til forskning i kroniske nyre­syg­domme. Med bevillingen fokuserer fonden sin strategi på sygdoms­området.

Nyreforskning "Med en fo­ku­se­ring af mid­ler­ne hå­ber vi at kun­ne løf­te…