Carlsbergfondet lancerer nyt tiltag for at udligne kønsskævhed blandt forskere

Carlsberg­fondet vil nu dække universi­teternes mer­udgifter, når en af de forskere fonden støtter går på barsel. Initia­tivet skal være med til at sikre, at flere kvinder kan opnå for­sker­kar­rie­rer.

Carls­berg­fon­det vil nu gi­ve uni­ver­si­te­ter­ne mu­lig­hed for at sø­ge om en til­lægs­be­vil­ling til at dæk­ke mer­ud­gif­ter­ne,…