DTU opruster på fundraising

Danmarks Tekniske Universitet har gennem de sidste tre år opbygget et team til at hjæl­pe forskere og institutter ved DTU med at hente ekstern finan­sie­ring fra både EU, offent­lige og private danske fonde. Den nu fuldt udbyg­gede forsker­støt­te­en­hed arbejder mål­ret­tet på at opbyg­ge rela­tioner til de mindre danske fonde.

Forskerstøtteenhed – fundraising ”Vi ar­bej­der må­l­ret­tet på at op­byg­ge re­la­tio­ner til…