Fem fonde er forhåndsinviteret til Forum for Forskningsfinansiering

Forskningsminister, Søren Pind, ønsker fælles spille­regler for dækning af universi­teternes indirekte omkostninger ved fonds­finan­sie­ret forskning. Derfor har han orienteret fem fon­de om, at de senere i år vil blive inviteret til at deltage i Forum for Forsknings­fi­nan­sie­ring. Set fra ministeriets bord handler det om at sikre univer­siteternes strategiske rå­de­rum. ”For fonde er det vigtigt, at deres forskning er ’mere-forsk­ning’, og ikke ’i-ste­det-for-forsk­ning’,” siger adm. direktør i Industriens Fond, Mads Lebech.

Søren Pind Forsk­nings­mi­ni­ster Sø­ren Pind fo­re­slår, at det før­ste…