Fondsforsker: overheadpenge er en bastard i dansk fondstradition

Fondsfinansiering af overhead i forskningsprojekter er virkeligheden ganske udansk. I modsætning til USA, hvor de bedste universiteter får op til 100 pct. for at tage imod en ekstern forskningsbevilling. Historisk set opstod problemstillingen først efter en statslig spareøvelse beskar universiteternes grundbevillinger. Desuden er dækning af indirekte omkostninger svært foreneligt med de klassiske formålsformuleringer i danske fondes fundatser. Det fortæller fondsforsker Anker Brink Lund, der har studeret udviklingen i fondenes bidrag til videnskabelige formål siden 1901.

Gensidighed
En statslig spareøvelse samt inspiration fra et udansk gave-sociologisk tankesæt. Det er blandt de historiske årsager til, at de private forskningsfonde i dag bliver mødt med stigende krav om at dække universiteternes administrative og indirekte omkostninger ved fondsstøttet...