Fondsforsker tiltræder nyt Novo Nordisk Fond-professorat på CBS

Professor Steen Thomsen er tiltrådt det nye Novo Nordisk Fond Profes­sorat i Er­hvervs­fonds­le­del­se på CBS. Med profes­soratet vil Steen Thomsen intensivere sit fokus på forsk­ning i erhvervs­drivende fonde.

Steen Thomsen, professor ved Copenhagen Business School Ste­en Thom­sens ti­tel bli­ver frem­over ‘No­vo Nor­disk…