Forskningsminister mødes med Forum for Forskningsfinansiering

Den 27. november mødes de 17 medlemmer af Forum for Forskningsfinansiering for før­ste gang. Forummet skal fremover ”udgøre en platform for dialog mellem centrale forsk­nings­finan­sie­rende og -udførende aktører i Danmark.” Første punkt på dags­ordenen bli­ver en diskussion af fonde­nes indflydelse på retningen af dansk forskning.

Tommy Ahlers Tommy Ahlers, Uddannelses- og forskningsminister,...