Forum for Forskningsfinansiering: Optimisme efter første møde

Oven på første møde i Forum for Forskningsfinansiering blomstrer optimismen blandt de deltagende fonde. Ifølge reaktionerne er der enighed om, at dansk forskning nu har en unik mulighed for at sætte ambitionsniveauet højt. Knasten med indirekte forsk­nings­om­kost­ning­er lader ikke til at kunne give skår i glæden, men embedsværket skal nu i ar­bejds­tøjet for at skitsere farbare veje frem.

Forum for forskningsfinansiering "Vi skal nok lø­se det kon­kre­te pro­blem med in­di­rek­te…