Generelt stort fokus blandt forskningsfondene på skæv kønsbalance i akademia

For nylig lancerede Villum Fonden et program, der via øre­mærkede forsk­nings­midler skal være med til at afhjælpe den skæve kønsfordeling på forsk­nings­gangene. Også Lund­beck­fon­den, Novo Nordisk Fonden og Leo Fondet er opmærk­somme på proble­matik­ken og afviser ikke idéen om øre­mærk­ning, men har dog ingen umid­delbare planer om et lignende initiativ.

Kønsbalance I bå­de Lund­beck­fon­den, No­vo Nor­disk Fon­den og Leo Fon­det…