Helsefonden og Bevica Fonden støtter ny bevægelsesforskning med 5 mio. kr.

Helsefonden og Bevica Fonden afsætter 5 mio. kr. til forskning i betydningen af be­væ­gel­se for mennesker, der ikke kan bevæge sig ved egen kraft. Nu inviterer de to fonde videns- og forskningsinstitutioner til at komme med forslag, der kan få del i støtten.

Team Tvilling (foto: Line Thausen) "Vi glæ­der os me­get over, at vi nu kan få til­knyt­tet…