KU: Fondsmidler skal fremover dække husleje til staten

Københavns Universitet vil fremover bede de private fonde om at dække husleje, der i sid­ste ende havner i stats­kassen. Det fortæller univer­sitets­direk­tør Jesper Olesen. Hus­le­je­tilskud­det skal hjælpes på vej af en ny budgetmodel, der skal dokumentere universi­tetets udgifter til forsk­ning tydeligere. Hos Novo Nordisk Fonden ønsker man dog i ud­gangs­punk­tet ikke at bevilge penge til husleje.

Copenhagen Plant Science Centre Byg­nin­ger som Co­pen­ha­gen Plant Sci­en­ce Cen­tre (bil­le­det)…