KU vil dokumentere forskningsomkostninger for fonde

Københavns Universitet vil nu arbejde på en full cost-model, der kan dokumen­tere de indirekte omkost­ninger forbundet med konkrete eksterne forsk­nings­bevill­inger. Hvis de øvrige univer­siteter følger KU, er fonde og univer­siteter dermed enige om et hidtil uaf­klaret punkt frem mod det kom­mende møde i Forum for Forsknings­finansiering.

Videnskabernes Selskab – Årsmøde 2019 (foto Lars Svankjær) Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets rek­tor Hen­rik We­ge­ner vil ar­bej­de…