Novo Nordisk Fonden satser over 400 mio. kr. på risikofyldt forskning

Novo Nordisk Fonden uddeler 413 mio. kr. til forskningsledere på forskellige karrieretrin. Bevillingerne strækker sig over fem år for at fremme muligheden for banebrydende forskning.

Petriskål
 
I alt 44 forsk­nings­le­de­re på for­skel­li­ge kar­ri­e­re­trin mod­ta­ger nu fem-åri­ge be­vil­lin­ger på op til 10 mio. kr. fra…